2022
Drusilla Barrett

Етикът

Етикът твърде бързо решава въпроса за поверителността на сперма-донор в полза на донора и банката (2 октомври). Изглежда ясно, че всяка наистина етична позиция по този въпрос трябва да даде много висок приоритет на правото на детето и родителя да получават генетична информация за медицинските грижи на детето. Основният и важен проблем обаче е самият процес на донорство на сперма и всички негови последици, някои от които, като този, се противопоставят на етичните решения. Ричард Лизър Тулса